احساس تکلیفی که همیشه تکلیف نیست !

ازابتدای شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی و به تبع آن مواجهه این حرکت با موانع و فراز و نشیب هاو عبور قاطع از گردنه ها و نهایتا تحقق پیروزی انقلاب وشکل گیری نظام اسلامی، همگان حتی آنانی که از کمترین بهره هوش سیاسی برخوردار بودند دریافتند که تفکر باطل جدایی دین از سیاست نه تنها کارآمد نیست که اساسا در کشوری مانند ایران با توده مردمی مسلمان و مومن ، بازخورد مناسبی نخواهد داشت.

درهم آمیختن مفاهیم اصیل و اساسی دینی با مسائل و رویداد های اجتماعی و سیاسی در عرصه جامعه و تفسیر و تعبیر این مسائل تحت عنوان سیاست اسلامی و اسلام سیاسی برای اولین بار از بعد از تشکیل حکومت توسط برخی از ائمه (سلام الله علیهم ) ، در ایران اسلامی رخ نمود، مفاهیمی که هرچند به خودی خود جزء اعتقادات و ارزش های دینی ما به شمار می روند اما ابزاری برای دست آویز قرار گرفتن در جهت ورود به عرصه های خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی شده اند.

مفهوم تکلیف که اساسا ریشه در معارف ناب اسلامی دارد، امروز و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به مانند انتخابات های دیگر ، مجوزی قابل توجیه برای ورود نامزدها به صحنه انتخابات شده است و تحقیقا بسیاری از کاندیداها آنچه را که در بدو سوال از آنها پیرامون دلیل خود برای حضور در انتخابات می گویند ، همین مقوله تکلیف و "احساس تکلیف" است.

آنچه که در آموزه های دینی پیرامون تکلیف آمده است، پیوند این مهم با مساله اهلیت و شایستگی است.در واقع مخاطب تکلیف در معارف دینی ما کسانی هستند که شانیت و اهلیت و توانایی کار مورد نظر را داشته و در صورت عهده داری مسئولیت از توانایی علمی و عملی لازم برخوردار باشند . تاکید حضرت ماه در دیدار با مردم قم نیز گواه این گفته است . آنجا که ایشان می فرمایند:

" اداره مملکت، کار اجرایی کوچکی نیست . بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار می گیرد . بنابراین کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند"

سوال این است که :

بزرگوارانی که امروز احساس تکلیف می کنند ، تا چه حد خود را در امر اداره جامعه توانمند و کاربلد میدانند و از طرفی با چه توجیهی تکلیف امروز خود را در میدان ریاست جمهوری می دانند؟

پرواضح است که در نظام اسلامی عرصه های مختلفی برای خدمت وجود دارد که صحنه ریاست جمهوری یکی از آنهاست و طبیعتا لازم نیست هرکس که احساس تکلیف نمود ، خود را نامزد ریاست جمهوری معرفی کند و میتواند در پست های دیگری که توانایی دارد مشغول به خدمت شود.

متاسفانه یکی از معضلاتی که امروز عرصه عمومی و روانی جامعه را تهدید می نماید همین احساس تکلیف های متعدد است که علاوه برتکثر نامزدها ، تا حدودی انتخاب اصلح را برای مردم سخت می نماید.

بهتر است افرادی که تا کنون احساس تکلیف نموده و نیز آنانی که زین پس بنای این کار را دارند ، قدری بر توانایی خود و انتظارات و توقعات مردم از رئیس جمهور تاملی نمایند.

لله ، یاعلی.

/ 0 نظر / 55 بازدید