بیا که مولایم علی تنهاست امروز !

 

جلیلی جان بیا در انتخابات

مشو چون اهل کوفه ، اهل شامات

بیا سید علی عمار خواهد

چو ماهی در شبی بس تار تابد

اگر خورشید ما بودست ، مهدی

مرا با نائبش چون هست عهدی ،

فدایش می کنم جان را و تن را

به گل آذین کنم کل وطن را

اگر آید ز کعبه پور زهرا

شود گلشن تمام دشت و صحرا

ولی تا لحظه فجر امامم

زبهر سیدم  یاران غلامم

بیا چون مالک اشتر ، چو قنبر

دودست پرتوان از بهر رهبر

زبهرش آماده گردانیم لشگر

مساجد بهر ما باشد چو سنگر

از این سنگر به شیطان پس بتازیم

اگر ایران شده ویران بسازیم

جلیلی شد بهار و وقت عیدی

ز بس فرخنده ای چون که سعیدی

بیا شرکت کن و کاندید ما شو

به رای ملتی در پیش ما شو

امام من شود گر یاور تو

کلام حق شود گر باور تو ،

بکردم استخاره گر ز قرآن

بیامد آیه ای از آل عمران

بدیدم گر که آیه شصت و پنجم

فدای نام او خورشید و انجم

اگر که نام تو باشد جلیلی

تو ابراهیم و بهر ما خلیلی

نی ای چون که یهودی یا نصارا

بیا یاری بکن مولای ما را

ز هر حزب و گروهی مستقلی

که قلبم را دهد یادت تسلی

چو حزب الهی  و یاور به دینی

تو نصرالهی و اهل یقینی

اگر که مستقل آیی به میدان

شود یاور به تو هم دین و قرآن

جلیلی ای جلیلی ای جلیلی

تو ابراهیم و بهر ما خلیلی

بیا سید علی تنهای تنهاست

اگر که سیدی از نسل زهراست

تو یاور بهر مولایم حسینی

ولایی پیرو پیر خمینی

ندای ما شده الله اکبر

شود جانم فدای دین و رهبر

اگر که خرمم سرباز اویم

کلام آخرم را باز گویم

جلیلی گر به دین داری تعهد

زبعد سجده می خوانی تشهد

سلامی بر نبی و صالحین ده

بیا مردانه در میدان قدم نه

جلیلی یاورت باشد خداوند

سهندی هم دنایی هم دماوند

 


لله ، یاعلی.

/ 0 نظر / 17 بازدید