الو یک دو سه ...

این رعد و برقی خفنی که صبح امروز تو تهران زد همه از خواب پریدن ! مثه الو یک دو سه بی هوا قبل از شروع مجالس بود!!!
فکر کنم خدا داره بلند گوهاش رو برای صدای انا بقیه الله امام زمان امتحان می کنه ...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید