آزادی ...

 

آزادی رهائی نیست !

تاکنون نام آزادی ( نه استادیوم و میدان و .. ) آزادی به معنای رها بودن و اختیار کامل داشتن ، قطعا بارها ذهن ما را به خود مشغول کرده است.

آزادی چیست ؟

چرا دین می گوید فلان کار را نکن؟ مگر ما آزاد نیستیم؟

اینها تنها دو سوال کوتاه درباره آزادی است.

 اما حقیقتا آزادی چیست؟

ابتدا باید بدانیم تو و من به عنوان مسلمان و پیرو آئین اهل بیت (ع) ، باید آزادی را حول محور اسلام و طبق تعریف آن بخواهیم. اگر اینگونه نباشیم و یا آزادی مد نظر اسلام را قبول نکنیم ، قطعا نام مسلمان برای ما بیهوده خواهد بود. کسی که می خواهد پیرامون آزادی بحث کند ، باید بداند که آزادی معنا و مفهومش رهائی مطلق نیست ! نباید فکر کنیم محدودیت ، باعث نقض آزادی می شود. آزادی یک تعریف دارد اما معنایش رهاشدن نیست. وقتی می گوئیم دنبال آزادی هستیم ، اما از نوع اسلامی اش ، این خود یک محدودیت است. یعنی آزادی مدنظر اسلام دارای چهارچوبی است و محدود شده است ( البته به باور ما ) . پس اگر بخواهیم فرض کنیم که آزادی یعنی رهایی مطلق ، پشت پا به اسلام زده ایم ، یعنی آزادی اسلام را قبول نداریم و حسین آزاده را !

تفاوت اصلی و بنیادین آزادی در اسلام و سایر تفکراتی چون لیبرالیسم در غرب ( آمریکا و اروپا )  این است که در غرب منشاء  و محور آزادی ، انسان تعریف می شود. در حالی که دین اسلام مبنای آزادی انسان را توحید ، یعنی اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت می داند. اگر از هر چیزی پیروی کنیم که غیر خدایی باشد ، برخلاف آزادی مدنظر اهل بیت(ع) است. این یعنی همان حُر بودن. یعنی ما از همه ی قید و بند ها به جز بندگی خدا آزادیم. معنای آزادی یعنی این. یعنی بدانیم آزادی این نیست که هرچه خواهیم انجام دهیم، هرچه خدا می خواهد انجام دهیم و در برابر خلق و در پیشگاه خدا آزاده باشیم.

آزادی رهائی نیست ، این را با جانمان باور کنیم.

/ 0 نظر / 12 بازدید